Logo Bazy Logo PolSl Gliwice Logo OU PTTK Gliwice

Zaproszenie do bazowania

Dodano 13/03/2013

Oddział Uczelniany PTTK przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach ogłasza rozpoczęcie zapisów dla wolontariuszy zainteresowanych pełnieniem obowiązków bazowych w Studenckiej Bazie Namiotowej Przyslop Potócki. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej.

Co to jest baza namiotowa Przysłóp Potócki?

Studencka Baza Namiotowa PTTK Przysłóp Potócki jest to miejsce noclegowe położone pomiędzy Bendoszką, a Praszywką, nad Rycerką Górną Kolonia i działające w oparciu o regulamin SBN PTTK. Zgodnie z nim zapewnia podstawowe warunki obsługi turystów, tj.  miejsce noclegowe w namiocie (własnym lub bazowym), dostęp do wody pitnej ze źródła, kuchni, miejsca do suszenia ubrań czy toalety. Baza czynna jest w lipcu i sierpniu i działa dzięki bazowym, którzy sprawują nad nią opiekę.

Czym jest bazowanie i kim jest Bazowy?

Bazowanie jest to prowadzenie bazy namiotowej przez okres tygodnia (od soboty do soboty, lub w indywidualnie ustalonym okresie). Terminem Bazowy określamy jedną lub dwie osoby, które w danym okresie odpowiadają za funkcjonowanie obiektu, dbanie o jego czystość oraz bezpieczeństwo turystów. W celach ubezpieczenia, bazowi muszą zostać zgłoszeni Zarządowi Oddziału przez Szefa Bazy przed rozpoczęciem bazowania. Wszystkie pozostałe osoby przebywające na bazie traktowane są jak turyści, zgodnie z cennikiem Bazy.

Jakie są zadania i obowiązki Bazowego?

Do obowiązków Bazowego lub Bazowych należy:

  • Dbanie o porządek na bazie, stan techniczny powierzonego mienia oraz warunki sanitarne.
  • Obsługa turystów nocujących na bazie.
  • Dbanie o przestrzeganie regulaminu bazy.
  • Przebywanie w najbliższym otoczeniu bazy.
  • Dbanie o zapas drewna i wody.
  • Promocja i dbanie o dobry wizerunek bazy.

Kto może być Bazowym?

Bazować mogą osoby pełnoletnie związane lub znane w turystycznym środowisku akademickim, lub mające poświadczenie takiej osoby. W danym okresie wystarczy, że jedna osoba spełnia ten warunek – zatem można bazować z członkiem rodziny, znajomymi.

Czy w trakcie bazowania można zaliczyć praktykę?

Tak, można. Nasza baza współpracuje z kilkoma Kołami Przewodnickimi, których kursańci mogą zaliczać praktyki u nas. Także w przypadku studentów istnieje możliwość zorganizowania takich praktyk – wymaga to jednak osobnych ustaleń.

Kiedy rozpoczynam dyżur/bazowanie?

Bazowanie trwa zwykle od soboty wieczór do niedzieli rana, tak aby zmiennicy mieli czas na przekazanie i objaśnienie niezbędnych informacji. Na początku wakacji należy porozumieć się z poprzednikami/następcami odnośnie planowanego sposobu wymiany.

Gdzie mogę się zapisać na bazowanie?

Zgłoszenie należy wysłać na adres poczta@przyslop-potocki.pttk.pl z podaniem nr telefonu.

Panorama Theme by Logo twórców stylu PanoramaThemocracy