Logo Bazy Logo PolSl Gliwice Logo OU PTTK Gliwice

Powrót owiec

Dodano 06/07/2015

W 2014 owce wróciły na halę! To powrót do dawnej kultury i tradycji. W pobliżu bazy wybudowano nową bacówkę gdzie można kupić oscypki …

Jest możliwy dzięki programowi OWCA +

Program Owca Plus

Jest przykładem praktycznej realizacji czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz muraw kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez powstrzymanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską, a ponadto kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

 

Na holi na holi
na holi zielonej
pasom sie łowiecki
jesce nie dojone

Łowiecki sie pasom
Słonecko na niebie
a drózka dziywcyno
daleko do Ciebie

Łowiecki, łowiecki
nie syćkaście moje
jak jo wos napasem
kozdy weźmie swoje

Panorama Theme by Logo twórców stylu PanoramaThemocracy